-

Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Kipparilahden Venekerho KVK ry

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Sami Ropponen
Yhteystiedot

3. Rekisterin nimi

Kipparilahden Venekerho KVK ry:n jäsenrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Kerhon laskutuksen toimittaminen, satama- ja telakkapaikkojen hallinnointi, viestintä jäsenistön kanssa ja muu kerhon toimintaan liittyvä tiedonkäsittely.

5. Rekisterin tietosisältö

Varsinaiset henkilötiedot

 • jäsenen nimi
 • osoite
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero
 • syntymäaika

Muita jäsenyyteen kuuluvia tietoja

 • jäsennumero, salasana, laskutustapa, maksettujen liittymismaksujen ja kerhon avainten lukumäärät
 • jäsenyyden hakeminen, tyyppi, alkamis- ja päättymispäivämäärät
 • laskut ja niiden maksutiedot
 • veneen tiedot, laituri- ja telakkapaikkojen hakeminen ja annetut paikat, katsastustiedot
 • vartiovuorot
 • tapahtumiin ilmoittautuminen

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseniltä itseltään tai ne syntyvät kerhon toiminnassa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja luovutetaan Suomen Purjehdus ja Veneily ry:lle.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei rekisterinpitäjän toimesta siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Järjestelmän käyttäminen on mahdollista internetin kautta mistä tahansa. Jäsen voi siten ulkomailla ollessaan siirtää omia ja itselleen saatavilla olevia tietoja minne tahansa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Manuaalinen aineisto

Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa vain kerhon hallituksen saatavilla.

B) ATK:lla käsiteltävät tiedot

Rekisteri on suojattu salasanoilla.


© 2016 Kipparilahden Venekerho KVK ry - Rekisteriseloste
0.006 s